← Ankkurointi

Muoviputki- ja betoniponttonilaiturin ankkurointi

Muoviputki- ja betoniponttonilaiturin ankkurointi

Kelluvat laiturit pitää aina ankkuroida. Ankkurointivaihtoehdon valintaan vaikuttavat laiturin sijainti, tuuliolosuhteet, veneen kiinnitys, pohjan laatu sekä jäiden liike. Mikäli jäät liikkuvat laiturin ympärillä paljon, voidaan laituri uittaa ja ankkuroida talven ajaksi suojaisempaan paikkaan.

Ankkurointi maatuella

Laiturin ulkopäistä vedetään kaksi noin 15 metrin kettinkiä ristiin pohjapainoihin noin 45 asteen kulmassa. Laiturin rantapää ankkuroidaan kettingein, joiden välissä olevat jouset pehmentävät laiturin liikkeitä. Rantakettingit kiinnitetään joko maatukeen, kallioon tai rannan isoihin kiviin. Ulkopään painojen koko on yleensä 700, 1.200 tai 2.000 kg/kpl, riippuen olosuhteista. Korkean veden aikaan maatukielementin yläpinnan suositeltu korkeus on 80 cm vedenpinnasta, jotta liukukäyntisilta pääsee lepäämään turvallisesti laiturin kannen päällä.

 

Ankkurointi pylväsjatkeen kanssa

Laiturin ulkopäistä vedetään kaksi noin 15 metrin kettinkiä ristiin pohjapainoihin noin 45 asteen kulmassa. Laiturin rantapää ankkuroidaan kettingein, joiden välissä olevat jouset pehmentävät laiturin liikkeitä. Rantakettingit kiinnitetään joko erillisiin rantapainoihin tai käyntisillan alle sijoitetun ohjaavan painon kautta rantaan (maatukeen, kallioon tai isoihin kiviin). Ulkopään painojen koko on yleensä 700, 1.200 tai 2.000 kg/kpl, riippuen olosuhteista.

Ankkurointipaketit betoni- ja putkiponttonilaitureille

Nimi Painot Kettingin paksuus/pituus Lukkosakkelit Ketjuankk.rauta Teräsjousi Kalliosilmukka Hinta
1400 kg 2 x 700 kg 13 mm / 2 x 15 m + 2 x 7,5 m 12 x 16 mm 4 x 16 mm 2 x 10 mm 2 x 20 mm 995 €
2400 kg 2 x 1200 kg 16 mm / 2 x 15 m + 13 mm 2 x 7,5 m 6 x 16 mm + 6 x 19 mm 4 x 16 mm 2 x 10 mm 2 x 20 mm 1095 €
4000 kg 2 x 2000 kg 16 mm / 2 x 15 m + 2 x 7,5 m 12 x 19 mm 4 x 16 mm 2 x 10 mm 2 x 20 mm 1649 €

 

Ankkurointiparit betoni- ja putkiponttonilaitureille

Nimi Painot Kettingin paksuus/pituus Lukkosakkelit Ketjuankk.rauta Teräsjousi Kalliosilmukka Hinta
1400 kg 2 x 700 kg 13 mm / 2 x 15 m 6 x 16 mm 2 x 16 mm - - 595 €
2400 kg 2 x 1200 kg 16 mm / 2 x 15 m 6 x 19 mm 2 x 16 mm - - 795 €
4000 kg 2 x 2000 kg 16 mm / 2 x 15 m 6 x 19 mm 2 x 16 mm - - 1149 €
Katso lääkäri sarja 1 http://apteekkifi.com/ alhaiset kustannukset sairausvakuutus Kaliforniassa