← Laiturin valitseminen

Miten laituri ankkuroidaan?

Miten laituri ankkuroidaan?

Kelluvat laiturit pitää aina ankkuroida. Katso täältä selkeät kuvat sekä yksinkertaiset ohjeistukset ankkurointia varten!

Muoviponttonilaitureiden ankkurointi (mökkilaiturit)

Normaalisti ankkurointivaihtoehtoja on kaksi. Valintaan vaikuttavat laiturisi sijainnin olosuhteet sekä käyttötarkoitus. Putkiankkurointi soveltuu parhaiten rauhallisiin järviin tai lampiin, joissa pohja on hiekkaa tai mutaa, sekä laitureihin, joihin ei kiinnitetä venettä. Painoankkurointi soveltuu parhaiten tuulisempiin järviin ja merenrantoihin sekä laitureihin, joihin kiinnitetään vene. Alla on kuvattu nämä kaksi eri vaihtoehtoa. Toki isompia mökkilaitureita varten voi myös soveltaa hyvin betoni- ja putkiponttonilaitureiden ankkurointia.

Putkiankkurointi

Putkiankkuroinnille sopiva veden syvyys on maksimissaan noin 2-3 metriä. Putkiankkuroinnissa laiturin runkoon kiinnitetään kasettilenkit, joiden läpi ankkuriputket juntataan pohjaan. Putkiankkurointi ei sovi kivikkoisiin tai kalliopohjiin. Käyntisillan rantapäätä ei erikseen kiinnitetä tai ankkuroida, koska vedenkorkeuden vaihdellessa käyntisillan liikkumiselle on jätettävä pieni vara. Avattava kasettilenkki helpottaa putkien irrottamista pohjasta, jos laituri tarvitsee nostaa talveksi rannalle.

Painoankkurointi

Painoankkuroinnissa käyntisilta kiinnitetään rantaan yhdestä pisteestä, jotta se pystyy hieman kääntyilemään laiturin eläessä aallokossa. Laiturin ulkopäistä vedetään kaksi 10 metrin kettinkiä pohjapainoihin, ristiin noin 45 asteen kulmassa. Kettingit kulkevat pohjaa pitkin eivätkä haittaa uimista tai veneilyä. Pohjapainojen koko riippuu aina laiturin koosta, pohjan laadusta, paikan tuulisuudesta sekä veneen kiinnityksestä – haastavammat olosuhteet edellyttävät suurempien painojen käyttämistä. Liukukäyntisiltaa käytettäessä päätyosa ankkuroidaan neljään pisteeseen ja käyntisilta kiinnitetään rantaan kahdesta pisteestä. Mikäli jäät liikkuvat laiturin ympärillä eikä sitä pysty nostamaan ylös rannalle, voidaan laituri uittaa ja ankkuroida talven ajaksi suojaisempaan paikkaan. Jos laituri jätetään talveksi veteen, vaatii ankkurointi yleensä erityisjärjestelyitä ja toteuttaminen ammattitaitoa.

Betoni- ja putkiponttonilaitureiden ankkurointi (venelaiturit sekä isommat oleskelulaiturit)

Kelluvat laiturit pitää aina ankkuroida. Ankkurointivaihtoehdon valintaan vaikuttavat laiturin sijainti, tuuliolosuhteet, veneen kiinnitys, pohjan laatu sekä jäiden liike. Mikäli jäät liikkuvat laiturin ympärillä paljon, voidaan laituri uittaa ja ankkuroida talven ajaksi suojaisempaan paikkaan.

 

Ankkurointi maatuella

Laiturin ulkopäistä vedetään kaksi noin 15 metrin kettinkiä ristiin pohjapainoihin noin 45 asteen kulmassa. Laiturin rantapää ankkuroidaan kettingein, joiden välissä olevat jouset pehmentävät laiturin liikkeitä. Rantakettingit kiinnitetään joko maatukeen, kallioon tai rannan isoihin kiviin. Ulkopään painojen koko on yleensä 700, 1.200 tai 2.000 kg/kpl, riippuen olosuhteista. Korkean veden aikaan maatukielementin yläpinnan suositeltu korkeus on 80 cm vedenpinnasta, jotta liukukäyntisilta pääsee lepäämään turvallisesti laiturin kannen päällä.

Ankkurointi pylväsjatkeen kanssa

Laiturin ulkopäistä vedetään kaksi noin 15 metrin kettinkiä ristiin pohjapainoihin noin 45 asteen kulmassa. Laiturin rantapää ankkuroidaan kettingein, joiden välissä olevat jouset pehmentävät laiturin liikkeitä. Rantakettingit kiinnitetään joko erillisiin rantapainoihin tai käyntisillan alle sijoitetun ohjaavan painon kautta rantaan (maatukeen, kallioon tai isoihin kiviin). Ulkopään painojen koko on yleensä 700, 1.200 tai 2.000 kg/kpl, riippuen olosuhteista.

Pylväslaiturit

Pylväslaiturit eivät vaadi erillistä ankkurointia kuten kelluvat laiturit. Pylväslaiturin pylväät tukeutuvat pohjaan nivelöityjen pohjatassujen avulla, mikä tekee siitä turvallisen ja vakaan myös tuulisissa  paikoissa. Suurikokoinen pohjatassu mukautuu erityyppisiin, myös vähän pehmeämpiinkin pohjiin, eikä sitä tarvitse kiinnittää tai juntata paikoilleen. Maksimi vesisyvyys pylväslaiturille on noin kaksi metriä.

Jettilaiturit

Jettilaitureita varten on olemassa oma kiinnityssarjansa. Yleensä jettilaituri kiinnitetään olemassa olevaan kelluvaan isompaan laituriin, jonka kansikorkeus saisi olla n. +35 cm vedenpinnasta. Matalempiin laitureihin joudutaan usein tekemään pieni koroke johon jettilaiturin kiinnityssarja saadaan tukevasti kiinnitettyä. Putkikiinnikkeet tulevat tukevasti kiinni laiturin runkopuihin joko läpipultein tai pitkillä kansiruuveilla. Putkikiinnikkeisiin kiinnittyvät muovipäällysteiset putket tulevat jettilaiturin päädyssä tai kyljessä olevista rei'istä läpi ja pitävät jettilaiturin näin paikallaan. Kiinnityssarjaa on mahdollista käyttää myös kiinteiden laitureiden kanssa. Tällöin pitää varmistua, että vedenkorkeuden vaihtelu on maksimissaan noin +/- 100 cm, koska ankkuriputkien pituus on 150 cm.

Katso lääkäri sarja 1 http://apteekkifi.com/ alhaiset kustannukset sairausvakuutus Kaliforniassa